Videozáznamy kongresu Operační řízení 2022

Videozáznamy přednášek jsou řazeny dle programu kongresu, včetně prezentací jsou publikovány se souhlasem autorů a přednášejících.

Čtvrtek 10. 11. 2022


čt. 9:30 zahájení

Jaroslava Krenčíková – Zhodnocení kvalitativních parametrů práce ZOS Ondřej Franěk – Zrychlené předávání výzev mezi TCTV a ZOS
Jan Bradna – Jak provádět změny s J.P. Kotterem

čt. 10:15 emoce a stres při práci na ZOS

Dana Hlaváčková – Stres na operačním středisku a copingové strategie Terézia Knejzlíková – Odraz emócií v našej schopnosti pomáhat

čt. 11:15 z ulity ven

František Habada, Valdhanz – Operační střediska PČR

čt. 12:00 jak to chodí v Dánsku

Gitte Linderoth (DK) – Organizace a zkvalitňování operačního řízení v Dánsku

čt. 14:55 technologie pro krizové situace

Barbora Truksová Zuchová – Modul MU v SOS Petr Matějíčka – Aplikace Blackout
Michal Ilavský – Rešenie udalosti s hromadným postihnutím osob

čt. 15:55 technologie pro ZOS 21. století

Roman Sýkora – Video-hovor jako součást tísňového volání Marek Neruda, Jan Bradna – OPERÁTOR
Barbora Truksová Zuchová – Novinky v SOS Bernhard Eisenbock (A) – Operační středisko 21. století

čt. 17:20 krizová připravenost na ZOS

Antonín Pojeta – Máte v domě bombu Margita Vernarcová – Nultá líni počas Covidu-19
Július Pavčo – Tornádo na Morave Barbora Truksová Zuchová – Co nás naučilo tornádo

Pátek 11. 11. 2022


pá. 8:30 zpětná vazba ze soudních spisů

Ondřej Franěk – Ze soudních síní a předsíní

pá. 9:25 operátoři – nedostatkové zboží?

Jiří Krapáč, Vladimír Švába – Ideální kandidát pro práci operátora ZOS Tomáš Ervín Dombrovský – Jak hledat zaměstnance pro ZOS


pá. 11:25 operátoři – ohrožený druh

Vladimír Siska – Prijímací proces operátora linky tiesňového volania 155 Ľuboslava Pekárová – Operátor LTV 155 – jako ho formovať
Ondřej Franěk – Operátor ZOS – kde ho vzít a nekrást Antonín Pojeta – Frontline
Barbora Truksová Zuchová, Tomáš Dvořáček – Operátor – přes všechnu snahu ohrožený druh