Záznamy přednášek 2018

Nezveřejněné záznamy diskuzí jsou dostupné na vyžádání pouze účastníkům kongresu. Šíření obsahu je možné po souhlasu přednášejícího.
Příspěvky vyjadřují názor či stanovisko přednášejícího, případně organizace kterou zastupuje. Organizátor nenese zodpovědnost za obsah ani formu příspěvků, ani za případné neoprávněné použití log, symbolů, či jiného obsahu podléhající autorskému právu, nebo jiné právní ochraně.

Přednášky jsou řazeny chronologicky.

Čtvrtek 22.11.2018 – dopolední blok

Jaroslava Krenčíková – Kvalitativní parametry práce ZOS

Filip Maleňák – Aplikace Záchranka jako nástroj spolupráce nejen v Česku

Oldřich Volf – Organizačně technické řešení informačního centra IZS v Karlovarském kraji


Marek Neruda, Lukáš Vojtěch – Výcviková platforma pro zdravotnické operační středisko

 

 

 

Omlouváme se, z technických důvodů nedostupné

 

 

 

Michal Kniha, Táňa Mančíková – Dovednosti z krizové intervence na ZOS

 

 

 

Omlouváme se, z technických důvodů nedostupné

 

 

 

Michal Machů, Andera Hlaváčová – Tísňový hovor s nevidomým volajícím


 

 

 

Omlouváme se, z technických důvodů nedostupné

 

 

 

Klaudiusz Nadolny – Organization and principles of functioning of medical dispatchers in Poland – today and in the future

Mateusz Komza – Operation of the Air Rescue Service in Poland + DISKUZE

Vladimír Husárek – Syndrom vyhoření na zdravotnickém operačním středisku


Čtvrtek 22.11.2018 – odpolední blok

Petr Vrzáček – Kompetence manažerů a kompetenční modely manažerů ZOS

Hana Ondrová – Spolupráce ZZS JMK se zdravotnickými zařízeními v JMK

Dorián Pfeifer – Odmítání pacientů ZZS cílovými poskytovateli


Jiří Mašek – Seznámení s problematikou primární a domácí péče

Ondřej Franěk – Hospoda na mýtince

Barbora Truksová Zuchová – First responder


Vladimír Husárek – Mimořádná událost aneb učíme se společně

Barbora Truksová Zuchová – Vzdělávání operátorů IZS – společná platforma operačních středisek


Pátek 23.11.2018

Pavel Šebesta – Přeshraniční spolupráce ZZS ÚK

Josef Trefil – Babylon 2 – komunikační portál pro přeshraniční zásahy

Kamil Tomášek – Kryštof 05 ve Zlínském kraji-komu tím prospějeme


Ondřej Franěk – Operační řízení z pohledu nové koncepce LZS

Centrální koordinace řízení LVS + DISKUZE

Ondřej Franěk – Soudně-znalecká problematika týkající se operačního řízení