Kongres Operační řízení ve zdravotnictví

REGISTRACE NA ROČNÍK 2024

INFORMACE O KONGRESU | AKTIVNÍ ÚČAST | TÉMATA KONGRESU


Cílem česko-slovenského kongresu Operační řízení ve zdravotnictví je vytvořit jednou za dva roky prostor pro sdílení zkušeností a dobré praxe v operačním řízení zdravotnictví první linie. I nadále považujeme za významnou přidanou hodnotu vzájemnou konfrontaci nejen rozdílných krajských, ale i národních (českých a slovenských) zkušeností, postupů, úspěchů i slepých cest. Také letos proto na kongresu nebudou chybět zástupci záchranných služeb z České i Slovenské republiky a to jak z řad dispečerů, výjezdových záchranářů i managementu, zástupci nemocnic, státní správy a samosprávy a lidé z dalších složek Integrovaného záchranného systému.

Akce je jedinou odbornou akcí, zaměřenou výlučně na problematiku operačního řízení přednemocniční neodkladné péče. Získala pověst kongresu s vysokou odbornou úrovní, příjemným prostředím, zajímavým přesahem z jiných oborů a tradiční prezentací některého z významných zahraničních operačních středisek.

Generální partneři kongresu