Videozáznamy kongresu Operační řízení 2016

Přednášky, včetně diskuzí, jsou řazeny chronologicky.

1. den kongresu (čtvrtek, 3.11.2016)

Úvod, kazuistiky – Bradna, Švába, Franěk
Franěk – Vyhodnocení funkční parametrů ZOS

Fousková – Hodnocení hovorů na ZOS ZZS SčK

Mesárošová – Komplexné hodnotenie operátora záchrannej zdravotnej služby

Růžička – Analýza kvality práce ZOS ZZS Plzeňského kraje

Diskuze po 1. bloku

Jaroš – workshop generálního partnera, společnosti Per4mance

Sádlo – workshop generálního partnera kongresu, společnosti RETIA a.s.

Workshop partnera kongresu, společnosti Vítkovice IT solutions a.s.

Müller – Souhrn fungování aplikace Záchranka za prvního půl roku

Chwojka – From dispatching to gatekeeping

Chwojka – Quality, Payment, Motivation, Team

Kukačka – Postup transformace ZOS ZZS KVK

Kratochvíl – Analýza změn v operačním řízení LZS Kryštof 13

Renza – Mimonemocniční náhlá zástava oběhu

Bradna – Vliv použití metronomu

Holaj – Adaptační program na ZOS

Růžička – Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce

Diskuze po 2. bloku

Bunc – Zdatnost jako předpoklad kvalitnější a spolehlivější činnosti operátorů Gaislerová – Máme zdravé operátory?

Franěk – Přestávky na jídlo a oddech a ZOS

Diskuze po 3. bloku

Hes – Rychlost obsluhy tísňové linky

Švába – Vliv změny prostředí na činnost KZOS

Franěk – Kolik vlastně operátorů by mělo být ve směně Diskuze po 4. bloku

Bunc – Jak docílit lepší zdatnosti operátorů ZOS – workshop, diskuze

2. den kongresu (pátek, 4.11.2016)

Šustek – Právní prostředí práce operátorů ZOS v ČR
Autor neudělil souhlas se zveřejněním prezentace ani videozáznamu.
Franěk – Neurgentní volání na tísňovou linku

Stránská – Jsou rady po telefonu bezpečné?

Diskuze po 5. bloku

Humpl – Osobnostní a psychologické dispozice pro práci operátora ZOS

Tomášek – MERS – „naostro, ale přesto s plnou polní“

Husárek – Evakuace

Štěpánek – Dopravní nehody autobusů v Ústeckém kraji

Švába – Dopravní nehoda zájezdového autobusu

Diskuze po 6. bloku

Bradna – závěr kongresu