Aktivní účast

Abstrakty příspěvků jsou přijímány emailem na adrese jsme@operacni-rizeni.cz do 10. 10. 2024.

Pro přednesení příspěvku na kongresu je vyžadována řádná registrace alespoň jednoho z autorů.

Kvalitu abstraktů posuzuje odborný výbor kongresu, který má právo příspěvek doporučit ke zpracování ve formě posteru, nebo jej do programu kongresu vůbec nezařadit. Při posuzování abstraktů bude posuzována zejména souvislost s tématy kongresu, aktuálnost a kvalita zpracování.

 Doporučení pro tvorbu abstraktu:

  • název – krátký, jasně vystihující obsah sdělení
  • musí obsahovat klíčová slova
  • minimálně 150, maximálně 300 slov
  • musí obsahovat seznam literatury, pokud na ni práce odkazuje
  • může obsahovat tabulky, grafy, či ilustrace
  • doporučená struktura:
    • cíl práce | východiska | metoda | výsledky (vysvětleny dostatečně detailně, aby byla podpořena diskuse) | diskuse